MRTG and SNMP
  mrtg を動かすには
  snmpd の確認
  Links(mrtg)
  Links(ucd-snmp)
    /usr/local/share/snmp
    /etc/snmp/
  設置
    pkgsrc
    non pkgsrc
  OID
  snmpd.conf
    share/snmp/
  snmpd -h
  disk info

SNMPD & MRTG

Links(mrtg)

本家
http://www.mrtg.org/
本家の実体 ?
http://ee-staff.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg/
本家 mirror at jp
http://www.ayamura.org/mrtg/
本家の内容をそっくり日本語にしたものがある。すごい (渡辺 知夫さん等)
http://www.ceres.dti.ne.jp/~riocat/webtools/mrtg/

http://www.mrtg.jp/doc/
MRTGによるネットワーク監視
http://www.iin.gr.jp/~taka/server/mrtg.html
表示例
http://www.iin.gr.jp/~taka/server/mrtg.html
表示例 (その二)
http://damedame.monyo.com/mrtg/
とりあえず infoseek MRTG + SNMP で検索
http://www.infoseek.co.jp/Titles?qt=mrtg+snmp&sv=JP&lk=noframes&rt=JG&nh=100
NET-SNMPとMRTGの実験
http://tomo.ac/goodstream/server/snmp/fc2-mrtg.html
Last Update: Fri, 03 May 2019 17:20:29 GMT 1.66 2008/03/08